Kristna betraktelser

Betraktelse - Himmelriket

Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. /Heb 2:14-15

Gud själv antog kött, när den helige Ande kom över jungfru Maria och hon födde Kristus, Herren. På detta sätt skulle Gud besegra den makt, djävulen som höll människan bunden i sitt grepp sedan urminnes tider. Satans välde skulle få ett slut, och Guds rike kom nu med kraft för att vinna en fullständig seger. Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem” (Kol 2:15).

Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom gick ut över hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem. /Matt 4:23-24

Jesus hade makt att bota sjukdomar och att sätta människor fria från andar som plågade dem. Folket förstod att det var något mycket speciellt med denna man. Fariséerna visste också att kraft gick ut från Jesus, men i sina hårda hjärtan ville de inte tro att kraften kom från Gud, utan anklagade istället honom för att driva ut demoner med hjälp av djävulen (Matt 12:24). Jesus visade gång på gång, hur fel deras tankar var och berättade för fariséerna vad som stod mellan dem och Gud, och det var deras stolthet, kärlek till det världsliga och människoläror. Vad de behövde för att komma in i Guds rike var att omvända sig, att ta steg bort från deras ”religion” för att ta ett steg närmare Guds rike. De skulle tvätta hjärtats insida, istället för att fokusera på att se heliga ut i människors ögon (Matt 23:25-26).

Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen. Då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallas Sköna porten, för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet, bad han om en gåva. De fäste blicken på honom, och Petrus sade: ”Se på oss!” Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sade: ”Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!” Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet, han gick och hoppade och prisade Gud. /Apg 3:1-8

Den kraft som fick Jesus att uppstå från de döda, gav han också sina apostlar. De kunde göra under och helanden i Jesu namn och de hade fått auktoriteten att driva ut andar.Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: 'Tag emot den helige Ande!'” (Joh 20:22). Lärjungarna begav sig ut i världen för att vinna människor för Guds rike och alla de som fick del i Guds rike fick också del i den helige Ande.

Också vi som tillhör Guds rike, också vi har fått den heliga Ande som en handpenning i våra hjärtan (2 Kor 5:5). Det innebär att den kraft som verkade genom Jesus och genom Jesu apostlar är samma kraft som är verksam i oss. Den helige Ande ger oss olika gåvor, allt efter vad Gud har utmätt (Rom 12:6). Knappast kan vi anklaga Gud för de gåvor som vi inte har fått, men istället kan vi be och söka de andliga gåvorna (1 Kor 14:1) och om Gud är oss nådig, så kanske jag eller du, liksom apostlarna, blir det medel genom vilken Guds kraft blir verksam. Jesus kom med Guds rike. Hans apostlar fortsatte att sprida den goda nyheten om riket, och nu ligger det på oss att dela med oss av himmelriket till varje människa, speciellt till de som längtar efter frihet.

Det folk som sitter i mörker skall se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga skall ett ljus gå upp. Från den tiden började Jesus predika och säga: ”Omvänd er, ty himmelriket är nu här.” /Matt 4:16-17

 

 

 

 

 

#1 - Mikael Hansson

När man blir kristen eller söker Gud genom en församling så räcker det inte med att bara ta emot sonen Jesus. Man måste ta emot anden också, dom kanske säger att det är Jesus som bestämmer i den kyrkan men om inte församlingen Har anden så är det inte deras villja att göra något. När det gäller fadern och Faderns namn så är världens ande emot den heliga ande som ges och fås med Jesu namn Amen. Det är som sakt så att Satan gör allt för att människan inte skall ha sanningen och den som har den blir hatad med motstånd.

Svar: Tack för dina tankar Mikael!
Vänligen,
Peter
Kristna betraktelser