Kristna betraktelser

Betraktelse – Rättfärdig

Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?" Jesus sade till honom: "Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv." Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva. "Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: "Vem är då min nästa?" /Luk 10:25-29

Då berättar Jesus en liknelse (Luk 10:30-37) om hur en man blivit överfallen och ligger döende vid vägkanten, men ingen tycks stanna och för att hjälpa mannen. En samarit, som alltså inte tillhörde judarna, stannar till. Han tar hand om mannens sår och tar med honom till ett värdshus där han kan återhämta sig. I detta uppfyller samariten det bud som säger att vi ska älska vår nästa. ”Kärleken överskyler många synder” (1 Pet 4:8), skriver Petrus. Inte skulle vi väl bedra eller stjäla från någon vi älskar? Alla tio Guds bud vilar på dessa två bud, att älska Gud över allt annat och att älska sin nästa som sig själv. Lever vi efter de båda buden, då kommer vi också leva efter de andra.

Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. /Jak 5:14-16

Orsaken till världens mörker, sjukdom och elände, är förstås synden. Döden lades över världen genom synden, och synden fortsätter att föda sjukdom och död. Också vi som är Jesu lärjungar kan bli drabbade av sjukdomar. Då ska vi be för detta och smörjas med olja. Har vi begått synder, så ska vi också bekänna dessa synder, så vi kan fortsätta vandra i ljuset. När vi bekänner våra synder blir vi förlåtna och syndens makt tappar sin kraft över oss, då kan det också hända att sjukdomar släpper greppet. 

Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras. Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig. /1 Pet 1:13-16 

Gud har kallat oss till att leva heliga liv. Vi ska inte längre styras av det begär som vi tidigare levde efter. Att leva rättfärdigt genom egna ansträngningar är omöjligt, men ”genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus” (Tit 3:5-6), skänkes oss tron och med den också kraften att hålla oss till rättfärdigheten. Därför är vi fullständigt beroende av vår relation till Gud och Guds nåd. 

Men mitt folk hörde inte min röst, Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet, de fick vandra efter sina egna planer. Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar! Då skulle jag snart kuva deras fiender. /Ps 81:13-15

Kan Gud bli bedrövad? Ja, Gud blev bedrövad över israeliternas olydnad. De gjorde motstånd mot Gud, och därför lät Han dem vandra efter sina egna planer. Om de bara ville öppna sina hjärtan till Gud och följa den plan Han hade kallat dem till, då skulle Gud hjälpa dem att besegra deras fiender. Vad säger nu detta oss? Vi är precis som israeliterna kallade till en plan. Han har kallat oss till lärjungar, för att vi ska följa honom som vår Herre. ”Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten (1 Pet 2:24)Då kommer Gud också vara med oss i striderna.