Kristna betraktelser

Betraktelse – Gemenskapsmåltiden

Amen, amen säger jag er: Den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen, och de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva." /Joh 6:48-51 

Den som tror har evigt liv, säger Jesus. Den som tror kommer också äta Jesu kött och dricka hans blod. Det är det som pågår runt om i världen, att kristna äter Jesu kött och dricker hans blod. Den som gör detta kommer inte gå in i döden, utan Jesu kött, brödet och Jesu blod, vinet blir till liv för den troende. Nattvarden bekräftar den tro som finns hos den kristne, än mer den ger gemenskap med Kristus. Visst ser vi att denna måltid inte har de fysiska egenskaperna av kött och blod, men Jesus är på ett övernaturligt sätt närvarande.

Och han tog en bägare, tackade Gud och sade: "Tag detta och dela mellan er. Ty jag säger er att jag från denna stund inte skall dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer." Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: "Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig." På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er. /Luk 22:17-20

Den sista måltiden som Jesus firade med sina lärjungar är det nya förbund i vilket vi inte längre behöver följa alla de hundratals regler och lagar som gällde judar. Offrandet av djur upphörde tvärt för Jesus själv var det slutgiltiga offret för världen. Vi ska göra detta till minne av honom. Det grekiska ordet till minne av är ordetanámnēsis” som egentligen inte bara innebär att komma ihåg något eller någon, utan snarare att få något ”levandegjort i sinnet”, med meningen att ta del i något, i detta fall Jesu död. Det finns en likhet med dopet, där Paulus säger:”Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans” (Rom 6:5).

Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp, ty alla får vi vår del av detta enda bröd. /1 Kor 10:16-17

Ett annat ord för nattvard är kommunion, vilket betyder gemenskap. Vem är det vi får gemenskap med i nattvarden? Naturligtvis är det Jesus vi får gemenskap med. Vi får också gemenskap med de människor i vår församling som vi firar nattvard med, men det stannar inte där, utan måltiden delar vi också med alla andra kristna i världen som firar nattvard. Vi utgör lemmarna i Kristi kropp (1 Kor 12:27) och Kristus är kroppens huvud (Kol 1:18).

När vi firar gemenskapsmåltiden är det som om vi sitter tillsammans med lärjungarna vid den sista måltiden, där Jesus själv bröt brödet och räckte lärjungarna vinet. Ha i sinnet att Jesus sitter bredvid dig varje gång du firar detta mysterium. Genom måltiden är Jesus både med oss och i oss och vi är alla förenade i en stor familj, allt detta som en försmak av den fest som kommer hållas i himlen.