Kristna betraktelser

Betraktelse – Andens vind
Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. /1 Mos 1:2

I början av bibeln, faktiskt redan i andra versen, beskrivs hur Guds Ande vid skapelsens början svävade över vattnet. Det hebreiska ordet ”ruach” kan översättas till både ande eller vind. Guds andetag kom över jorden likt en ”gudsvind”, vilket är det ord som använts i ”Bibel 2000”. Den helige Ande som i essensen är Gud själv, var med redan vid skapelsens gryning.

Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. /Joh 6:44

Ingen person skulle av egen kraft kunna komma till Gud. Det är något som bibeln beskriver som en omöjlighet. Därför kallar herden på fåren, Gud ropar på människan och genom den helige Ande kan något väckas i henne, en längtan. Kanske känns denna Guds kallelse igen genom att vi känner oss dragna till kyrkan utan att vi riktigt vet varför, eller att vi vill öppna den gamla bibeln som stått och dammat i hyllan. Bullret från världen kan vara så högt att vi viftar bort Guds kallelse, men Gud ger aldrig upp utan fortsätter att söka oss.

Och när jag har blivit upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig. /Joh 12:30

Jesus säger att när han blivit ”upphöjd från jorden”, blivit korsfäst, så kommer han dra alla till sig. Varje människa kallar han på ”vid namn” på sitt unika sätt, för att genom den helige Ande dra oss mot det största mysterium som ägt rum på denna jord, till korsets plåga, men framför allt till uppståndelsens härlighet.

Hela Skriften är utandad av Gud /2 Tim 3:16

Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger. Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. /Joh 7:38-39

Det är något speciellt med bibeln. Guds Ande har format och talar genom bibelordet. ”Gud sänder sitt ord och det frusna smälter, han låter sin vind blåsa och vattnen strömmar” (Ps 147:18). Våra frusna hjärtan behöver Andens värme för att mjukna, för att de skatter som ligger förborgade i ordet ska få liv inom oss. När Anden börjar strömma, vilket är det levande vatten Jesus talar om, då har också tron börjat få fäste i oss. Det är lätt att tro att om bibeln ska ”verka” så måste jag först tro. Men det är tvärt om. Först drar Guds Ande i oss, sen hörsammar vi kallelsen, och därefter skänker Anden oss tro.

Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. /Rom 8:14

När Anden finns i oss, då drivs vi av tron, och vi kan kalla oss Guds söner. Anden ger oss hopp och mening. Livet ses från ett större perspektiv och vi blir mindre självcentrerade. Anden ger oss nytt liv.

Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot. /Sak 4:6