Kristna betraktelser

Betraktelse – Befriad genom kärlek
Jag uppmanar er, bröder, för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärlek som Anden väcker, att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. /Rom 15:30
Den helige Ande väcker kärleken till Jesus i människan. Genom den helige Ande ges kraften att övervinna denna världens lockelser och mörker. Paulus visste hur otroligt viktiga bönerna var för honom, så att kärleken till Gud skulle ge honom styrka att möta de svårigheter som väntade honom. Vi är kallade att be för varandra, så att kärleken blir fullkomlig i alla.
Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. /Gal 5:13
I köttet, den onda naturen finns inte något gott, utan den vill leda oss bort från Gud, för att vi ska leva i synd och glömma bort honom. Kristus sätter människan fri, och med den friheten kan hon välja om hon ska följa Gud eller om hon vill leva för egoistiska intressen. Paulus uppmanar oss att använda friheten till att tjäna Gud och varandra i kärlek.
Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. /Jak 4:6-7
Den onde verkar i vårt kött för att föra oss på avvägar. Vi är kallade att inte följa onda begär, utan att ödmjukt följa Gud. Om vi väljer att följa Gud och står emot det onda, så ska köttets vilja och den onde själv ge vika.
Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. /Heb 10:24
Det kristna livet är menat att vara format av kärlek, och i den kärleken ska vi älska Gud högst, men också våra medmänniskor (Luk 10:27). Detta handlar inte bara om att känna si eller så, utan om att välja göra det rätta, och göra goda gärningar. En tro utan gärningar är död (Jak 2:17). 
Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. /Matt 6:33
För den oandliga människan kan allt detta låta väldigt konstigt. Hur hänger detta ihop? Och varifrån får jag kraften? Den enda som kan ge människan verklig ro i frågorna är Guds egen Ande. Människan manas till att se på korset, och vända hjärtat mot Gud, att söka Gud som det första och det viktigaste i livet. Då faller resten på plats, det är det budskap som bibeln ger till människan. Kristus sätter henne fri och vill ge henne den helige Andes gåva (Luk 11:13) och fylla hjärtat med kärlek.
Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud. /Ef 5:1
Jesus har besegrat mörkrets makter, synd, sjukdom och elände. Så MYCKET älskade Gud människan att Han utgav sin enfödde Son för oss! Det är något att bevara i hjärtat, som en skatt, varifrån vi fritt kan ösa och ge till varandra. Tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger (Ef 5:18). Sjung halleluja! Sjung med hjärtat ... sjung!