Kristna betraktelser

Betraktelse – Bönens kraft
Herre, jag ropar till dig, skynda till mig! Lyssna till min röst när jag ropar till dig. Låt min bön gälla inför dig som ett rökoffer, mina lyfta händer som ett aftonoffer. /Ps 141:2

Bön, är att komma inför Gud med våra önskningar, vårt hopp, vår längtan, vår tacksamhet, ja med allt som vi bär på i våra hjärtan. Bön skulle kunna ses som ett ”rökoffer” till Gud, som stiger upp till honom, och sätter andliga krafter i rörelse. Ofta är det så att vi ber utan att vi direkt lägger märke till några konkreta resultat, men bön är alltid en kraft till förändring. När vi ber handlar det om flera saker, det handlar om att vilja komma nära Gud, att lägga vårt hopp och förtröstan hos honom, och finna vila i bönens tro.

Att våga ta steget att lita på Gud i bön är inte alltid lätt, men när vi litar på honom ger det oss frid i våra hjärtan. Bön mobiliserar vår egen tro. Det är kanske inte något vi alltid märker, men bön förändrar vårt hjärta och ger oss andlig styrka. Var inte förvånad om dina böner kommer leda till stora förändringar i dig själv, men också i världen runt omkring. Vi kommer aldrig få bönesvar för allt vi ber om, men varje bön ger världen mer ljus, sanning och liv.

När jag såg upp fick jag se en man (en ängel) stå där, klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från Ufas kring sina höfter. Hans kropp tycktes vara av krysolit, hans ansikte var som en blixt, hans ögon som eldsfacklor och hans armar och fötter som glänsande koppar. Ljudet av hans tal var som ett väldigt dån. Han sade till mig: "Frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull. Fursten över Persiens rike (en fallen ängel) stod emot mig under tjugoen dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna (en ärkeängel), till min hjälp, och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som skall hända ditt folk i kommande dagar, för synen syftar på framtiden." /Dan 10:5-6, 12-14

När vi ber kan bönesvar komma direkt, i t.ex. omedelbart helande, eller successivt att något blir bättre och bättre, eller i ett svar långt efter vi bett bönen. Om det nu handlar om ohälsa, kan bön leda till att vi får en bra medicin, en duktig läkare. Gud använder ofta människor till att svara på våra böner och det är en stor välsignelse. Daniel bad i tjugoen dagar, och först då kom en Herrens ängel till honom. Ängeln hade blivit uppehållen av mörkrets makter. Därför är det viktigt att vara uthållig i bönen, för varje bön ger ljuset mer styrka. ”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön” (Jak 5:16).

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. /1 Tim 2:1-4

Vi är uppmanade att be för ALLA, stora och små, rika och fattiga, goda och onda, födda och ofödda och för varje omständighet i vår värld. Allt och alla kan vi be för och ”om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss” (1 Joh 5:14). Guds vilja är alltid det bästa för oss själva, för andra och för världen. Därför kan vi med gott mod be: ”Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen” (Matt 6:10).

Du skall få fröjda dig och jubla, och många kommer att glädja sig över hans (Johannes Döparens) födelse. Ty han skall bli stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han inte dricka, och redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den helige Ande. /Luk 1:14-15

Redan i moderlivet så blev Johannes fylld av den helige Ande. Anden sätts i rörelse vid bön och som det står i bibelversen kan t.o.m. ofödda barn nås av den helige Ande. Det är för oss att ta som en uppmuntran att be även för de som kan tyckas vara helt bortom räckhåll.

”Bön är det bästa vapnet vi har.” - Padre Pio, kapucinermunk