Kristna betraktelser

Betraktelse – Den dyrbara pärlan
Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla, går han och säljer allt vad han äger och köper den.
/Matt 13:45-46


Jesus Kristus är himmelriket personifierad (Matt 12:28), den dyra pärlan kommen till oss . Det finns bara en väg till Gud och ”jag är vägen”, säger Jesus. Vägen till Gud går genom förlåtelse, och mänsklighetens förlåtelse går igenom korset. Utan korset finns ingen förlåtelse, för varje synd bär med sig död. Döden är en nödvändig konsekvens av synd, och när dödens bägare sveptes av Jesus, så var priset betalt och vi kunde få liv, och inte vilket liv som helst, utan oändligt, inte bara i omfattning utan också i fullhet och helighet.”Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet” (Fil 3:21).

Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.
/Upp 3:20


Det är mycket gott att hålla hjärtats dörr öppen för Gud. Om vi tänker att det finns flera vägar till Gud, att det finns andra möjligheter än att gå in genom Kristi kors, då håller vi dörren förbommad och Guds nåd har svårt att nå in. När vi litar på att vägen till Gud är en enda, och att allt vårt hopp står till Hans nåd, då öppnar sig hjärtats portar på vid gavel. Vårt hopp finner sig då endast hos Kristus, vår förtröstan finns då endast hos honom, och frid i livet kan äntligen hittas i detta hoppets mysterium. När vi funnit en sådan dyrbar pärla, för vad i världen skulle vi sälja den?

Du är den dyra pärlan
Du är den ädla skatt som jag fann
Och ingenting i världen
Söker jag när du tillhör mig

Jag ger Dig lov och ära
Jag följer Dig, jag tillber ditt namn
Och mitt hjärtas enda längtan
Är att lära känna dig


(Från låten ”Du är den dyra pärlan” av Bo och Elsa Järpehag)