Kristna betraktelser

Betraktelse – Den himmelska måltiden

"Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen, och de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva. Ty mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig, och jag lever därför att Fadern lever, så skall också den som äter mig leva därför att jag lever. Detta är det bröd som har kommit ner från himlen." /Joh 6:48-51, 6:55-58

När judarna färdades genom öknen mot det heliga landet och hungrade lät Gud det regna manna (tunna brödskivor) från himlen, men även om detta bröd var från Gud och kunde släcka hunger, kunde det aldrig ge evigt liv. Det bröd Jesus talar om är en annan typ av bröd, ett bröd som inte bara kom från himlen utan som är hans eget kött. Jesus ger sig själv till världen, för att världen skall leva. Nattvarden är ett utdelande av hans himmelska kött och blod. Brödet och vinet ser inte märkvärdigare utan än något annat bröd och vin, men inte heller såg Jesus heligare ut än någon annan människa. "Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät" (Jes 53:2).

"Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse."  /Matt 26:28

När vi tar emot nattvarden, tar vi emot Gud själv, Jesus kropp och Jesus blod. På ett liknande sätt tog världen emot Jesus när han föddes som litet spädbarn i krubban i Betlehem. Världen tog emot en frälsare, och i nattvarden tar vi emot en frälsare. Förlåtelse för synd har blivit världen given. Förlåtelse för synd är i nattvarden given. Vill vi ta emot förlåtelsen så är den alltid tillgänglig, i brödet och vinet genom tron på Jesus Kristus vår frälsare.

"Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en skall pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren." /1 kor 11:27-28

Varje människa som väljer att äta brödet och dricka vinet, bör tänka på att det är just Jesu kött och Jesu blod. Paulus uppmanar var och en av oss att pröva sig själv innan man tar nattvarden. I stort handlar det om att respektera nattvarden för vad den är. Vad som dock är bra att veta är att ingen människa är värdig nattvarden, ingen människa är ren nog. Det är syndare som Jesus kallade, och det är syndare som Jesus fortfarande kallar. Är du en syndare som vill ha förlåtelse i nattvarden, var vid gott mod. Genom Jesus korsfästa kött och blod är förlåtelse för dig given.

Jesus hörde det och sade till dem: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare." / Mark 2:17