Kristna betraktelser

Betraktelse – Den saliga kvinnan
I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig." Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sade ängeln till henne: "Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. /Luk 1:26-32

Maria var en ung kvinna som liksom de flesta fromma judar väntade på frälsaren som skulle komma. En dag uppenbarade sig en ängel för henne med ett budskap som skulle kunna få vilken kvinna som helst att skälva i gudsfruktan. Just hon skulle bli moder till den utvalde, Guds egen Son, Jesus, Messias. Omskakad vände hon sig till ängeln undrande:

"Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig". Ängeln svarade henne: "Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son." Maria sade: "Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. /Luk 1:34-38

Maria var verkligen benådad, Gud själv skulle bo i hennes späda kropp. Hennes kärlek till Gud var stor och hennes hjärta var fyllt av en tjänande Ande. Hennes liv var inte hennes, utan hon hade överlåtit det helt till Gud. Nu valde hon att också överlåta sin fysiska kropp till Herren: ”Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt.”

Det visade sig så att en släkting till Maria, Elisabet också funnit nåd hos Herren och blivit havande trots att både hon och hennes make var till åren. Vid Marias besök hos Elisabet fylldes Elisabet med helig Ande och hon ropade med hög röst:

"Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig? Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, ty det som Herren har sagt till dig skall gå i uppfyllelse.”
/Luk 1:40-45


Salig är hon, Maria, för hon trodde och böjde sig under Herrens vilja. Hur svårt måste det inte ha varit för henne att förstå och tro, att Gud verkligen hade utvalt henne och inte bara det utan att hon skulle bli havande trots att hon aldrig varit med någon man. Av nåd och kärlek hade Gud utvalt denna enkla och unga jungfru. ”En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat" (1 Sam 16:7).

Då sade Maria: "Min själ prisar Herren, och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare. Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Och se, härefter skall alla släkten prisa mig salig. Stora ting har den Mäktige gjort med mig och heligt är hans namn. /Luk 1:46-49

Stora ting hade Herren gjort med Maria, ja, alla släkten skulle prisa henne salig. I hennes ringhet hade Herrens ängel besökt henne. Vad hade hon att erbjuda Herren? Det hon hade, det gav hon och det var hennes eget liv. Vad har vi att erbjuda Herren? Svaret på denna fråga är samma svar som Maria gav ängeln: "Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Maria var den enda människa som fick bära Jesus fysiskt i sin kropp, men alla människor står inför ett liknande val: Vill vi bära Jesus i vårt hjärta? Vill vi böja oss inför Guds vilja, för att ge vårt liv till honom? Livets upphovsman Jesus, offrade sitt liv för oss ”för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem” (2 Kor 5:15).

Han (Jesus) måste bli större och jag mindre. /Joh 3:30