Kristna betraktelser

Betraktelse - Det mjuka hjärtat
Saliga är de renhjärtade de skall se Gud. /Matt 5:7

Ett mjukt hjärta är det rena hjärtat vilket främst är kännetecknat av en kärlek till det som är heligt. Det mjuka hjärtat älskar rättvisa, nåd, givmildhet, sanning och källan till all godhet, Guds Son Jesus Kristus. Det hårda hjärtat dras mot själviskhet, dömande, snålhet, lögn och otacksamhet. Det känner motvilja mot det heliga, ja mot Kristus själv. Genom den helige Ande skapar Gud ett nytt och rent hjärta i vårt bröst. Den helige Ande strömmar från Guds hjärta till oss och genom hans Ande blir vår vilja mer lik hans. Hjärta möter hjärta och vi får "se Gud", lära känna honom.

Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. /Hes 36:26

Kampen om hjärtat är ingen lätt kamp. Vi kan känna att något är fel ändå kan vi dras in i att leva orättfärdigt. När vi handlar mot Guds vilja, då angriper vi också vårt eget hjärta. På samma sätt om vi går Guds väg, då kan Gud ge oss ett mjukare hjärta. Vägen till det rena hjärtat går genom att bekänna sina orättfärdiga gärningar med vilja till bättring och vända sig till Gud för hjälp. Gud vill ta bort stenhjärtat i oss och ge oss ett hjärta av kött.

Jesus märkte det och frågade dem: "Varför säger ni att ni inte har bröd? Begriper och förstår ni ännu ingenting? Har ni ett hjärta som är så hårt? /Mark 8:17

Ett hårt hjärta har mycket svårt att tro, det är slutet i sig själv och letar ofta efter hopp i världen. Efter Jesus brödunder, där han försett flera tusen personer med bröd genom ett mirakel, så kunde lärjungarna fortfarande inte helt tro att det var sant. Det var för stort för dem att greppa. Därför frågar Jesus dem om deras hjärtan är så hårda att de inte kan tro.

Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro.
/1 Tim 1:5

Vi förmanas av Gud för han vill att vi ska ha mjuka hjärtan, som är fyllda av ljus och liv. Hans vilja för oss är för vårt eget bästa och inte för att inskränka våra liv, utan för att vi ska älska med ett rent hjärta. Gud vill att att vi ska stå inför oss själva och inför honom med ett gott samvete och en ärlig tro.

Låt allt hos er ske i kärlek. /1 Kor 16:14


Genom det mjuka hjärtat blir kärleken till Kristus kärleken till alla andra, ju mer vi älskar Jesus ju mer kommer vi också älska våra medmänniskor. Kristi kärlek är den osjälviska kärleken, en uppoffrande kärlek, att vilja det bästa för varje enskild individ, så som Gud i kärlek älskat oss när han utgav sin Son (Joh 3:16).

Det finns ingen plats för själviskhet och ingen plats för rädsla. Var inte rädd då kärleken ställer krav på dig. Var inte rädd när kärleken kräver självuppoffring.
- Johannes Paulus II