Kristna betraktelser

Betraktelse – En ny resa
Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och predikade i Judeens öken och sade: "Omvänd er, ty himmelriket är nära." /Matt 3:1-2

Från den tiden började Jesus predika och säga: "Omvänd er, ty himmelriket är nu här." /Matt 4:17


Johannes talade om att Guds rike snart skulle komma, och Jesus talade om att Guds rike redan hade kommit. De båda syftade på samma sak: Johannes på frälsaren som skulle komma och Jesus på frälsaren, han själv, som nu kommit. Vad mer de båda predikanterna hade gemensamt var att de uppmanade människor överallt att omvända sig.

Och han sade till dem: "Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. /Luk 24:46-47

Omvändelse är något stort, det är att börja en ny resa, resan mot att lära känna den Allsmäktige. Det första steget mot omvändelse är att se i sig själv att något saknas, eller att det är något som inte stämmer. Den som omvänder sig behöver inte ha någon märkbar tro, en märkbar tro är en frukt som växer fram efter omvändelsen. Att omvända sig är att släppa tron på att själv kunna reda ut det som känns fel i djupet och istället hoppas på att det är sant att Gud verkligen har svaret på detta, att han har förlåtit och försonat hela mänskligheten och där med också oss själva, genom Kristi kors. Tro är att välja att lita på att detta faktum är sant, oavsett om man kan hitta någon tro i sig själv eller inte. Det är sagt: ”Den som söker efter sin egen tro finner ofta väldigt lite, men den som istället vänder sin uppmärksamhet till korset, han finner en frälsare.”

Några fariséer som var med honom hörde detta och sade: "Inte är väl också vi blinda?"Jesus sade: "Om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser. Därför står er synd kvar. /Joh 9:40-41

En person som tycker att allt står rätt till med sig själv söker sällan omvändelse. Sådana var fariséerna. De trodde att de skulle få det rätt ställt med Gud genom sina egna gärningar, genom att följa olika lagar och regler. Därför säger Jesus till dem: "Nu säger ni att ni ser." Om de istället erkänt att de var "blinda", att de var orättfärdiga och behövde Gud för att "se", då skulle de ha räknats som utan skuld, alltså rättfärdiga.

Låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. /2 Kor 5:20-21

Löftet står fast att alla som har omvänt sig och hoppas på Kristi nåd ska räknas som rättfärdiga på grund av hans försonande blod. Gud begär ingen stark tro av någon, Jesus säger ju att under sker genom något så litet som ett senapskorn (Matt 17:20). Jesus ber att var och en av oss ska välja att börja denna resa med honom ”för att den kärlek som du - Fader - har älskat mig med skall vara i dem och jag i dem" (Joh 17:26).

Låt din nåd vila över oss, Herre, ty vi sätter vårt hopp till dig. /Ps 33:22