Kristna betraktelser

Betraktelse – Förnuftets val
Betraktelse – Förnuftets val 

(Jesus:) "Vad anser ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den förste och sade: Min son, gå i dag och arbeta i min vingård. Jag vill inte, svarade han, men ångrade sig sedan och gick. Mannen vände sig då till den andre och sade samma sak. Han svarade: Ja, herre, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville?" / Matt 21:28-31


Tron på Jesus Kristus, korsfästelsen och uppståndelsen är grunden för en kristen tro. Är det viktigt att vi har en stark tro? I liknelsen ovan ser vi att den första sonen har svag vilja i hjärtat att jobba och tjäna fadern, men han väljer till slut att sätta sitt lilla trosfrö till handling. Den andra sonen verkar mer övertygad i sin tro: ”Ja, herre, jag ska tjäna dig”, försäkrar han. Men trots detta väljer han att inte tjäna fadern. Alltså är inte trons storlek det viktiga, utan hur vi väljer att förvalta vår tro.

Lovsångerna i kyrkan är vackra, bönerna är goda, evangeliet inspirerar, men det Gud vill se är att vi sätter vår tro till handling, att vi med den tro vi har väljer att leva med Gud i varje situation. Gud kallar lärjungar, alltså människor som vill följa honom, inte människor som tror på Gud, men inte vill.

Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. /Jak 2:18

I hjärtat kan en människa känna att hon inte vill tro eller att hon inte vill ha med Gud att göra, men känslans tro underordnar sig förnuftets tro, förnuftets val. Alltså är det inte det vi känner som räknas, utan det val vi gör med vårt förnuft. Väljer vi leva livet genom Gud, hur bräcklig eller obefintlig vår tro än tycks vara, så finns det alla möjligheter för Gud att röra vid oss och använda oss. Då är vi verkligen Jesu lärjungar.

(Jesus:) Varför kallar ni mig 'Herre, Herre', när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem - vem han är lik, det skall jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset." /Luk 6:46-49