Kristna betraktelser

Betraktelse – Gamla profetior
”Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig … Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit.” /Joh 5:39, 46

Översteprästerna och de skriftlärda kunde citera skriften (gamla testamentet) innan och utan, men de förstod aldrig att Jesus var den Messias som just deras skrifter talade om. Fariséerna trodde de skulle få evigt liv genom att följa sina skrifter, men Jesus berättade för dem att skrifterna i sig inte gav liv, utan personen skrifterna pekade på. Han var skrifternas centrum.

”Herrens, Herrens Ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna.” ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.” /Jes 61:1, luk 4:20

Ungefär 700 år f.kr. skrev profeten Jesaja sina profetior om Jesus Kristus. I templet läser Jesus upp en av dessa profetior. Enligt den kommer Messias med ett glädjens budskap, han ska förbinda krossade hjärtan och ge frihet till de fångna. Jesus försäkrar att han är den som skriften talar om, han är den Messias som kommit för att uppfylla detta, att sätta människan fri.

Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde.
/Sak 12:10


500 år f.kr bar en annan profet, Sakaria ett budskap från Herren att Guds Ande skulle vara över Jerusalems invånare och över Davids hus (de av släkt med David, senare i "släkt" med David genom tro på Jesus). De skulle sörja honom, Gud Jesus Kristus som blev dödad, genomborrad korset. Honom skulle man sörja så som Gud sörjer sin ende och förstfödde son.

Alla som ser mig hånar mig, de spärrar upp munnen, de skakar på huvudet: "Anförtro dig åt Herren! Han skall befria och rädda honom, han har ju honom kär." Mina händer och fötter har de genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben, de ser på mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. /Ps 22:8-9, 17-19

Psaltaren i bibeln innehåller 150 psalmer som sammansattes till en bok någon gång på 400-talet f.kr. Kyrkan lär att "Psalm 22" skrevs av David som levde kring 1000 år före Jesu tid. Här beskrivs händelsen som först sker i Nya testamentet, hur Jesus kommer korsfästas, att han kommer hånas och att soldaterna kommer kasta lott om hans kläder.

Jag skall sätta fiendskap mellan dig (ormen) och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen. /1 Mos 3:15

I Första Moseboken, som skrevs någon gång 1000 till 1400 år f.kr. (enligt kyrkan av Mose) hittar vi skapelseberättelsen och hur människorna blev lurade av ormen till att lämna Gud. Här finns en av de äldsta profetiorna om Jesus. Det kommer råda fiendskap mellan ormen (som också kallas Satan) och kvinnan (jungfru Maria). Fiendskap kommer råda mellan ormens avkomma (de som följer de vägar som Satan vill) och Marias avkomma (Kristus och de människor som följer honom). Han (Jesus), skall krossa ormens huvud (segra över Satan), men ormen ska hugga Jesus i hälen (genom sitt ”dödliga gift" avrätta Jesus på korset).

Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl.
/Sak 9:9


Sakaria beskriver Jesu intåg i Jerusalem som skulle ske drygt 500 år senare. Sådan är vår Herre, himmelrikets konung, att han sänkte sig ner för att bli den minsta, för att han skulle kunna vinna seger för oss människor och ge oss det största.