Kristna betraktelser

Betraktelse – Guds ljus
 
En strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. /Upp 12:7-9

Oredan i världen började inte på jorden utan redan i himlen. Ängeln Lucifer blev högmodig och ville ta Guds plats och en stor skara änglar anslöt sig till honom. I sitt högmod förstod han inte att han gick emot en säker undergång. De blev besegrade och kastades ut ur himlen för att ta sig en ny bostad ... jorden.

När Lucifer och hans änglar vände sig mot Gud blev de förändrade. De började hata godhet och älska ondska, ty ljuset i dem hade utgått från Gud, och nu fanns det inget ljus kvar i dem. Satan kan inte längre välja godhet utan endast ondska. Han riktar sitt hat mot den enda plats där han kan såra Gud, mot Guds ”hjärta” jorden. Gud skapade jorden genom sitt ord, och jorden var tänkt att vara en plats för harmoni och glädje, men Satan svärtade ner Guds skapelse och lurade människan att ”smaka på frukten” av ett liv utan Gud.

Gud har sagt: ”Ät inte av den (frukten) och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö” … Då sade ormen (Satan) till kvinnan: ”Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.”… hon tog av frukten och åt. /1 Mos 3:2, 3:4, 3:6

Där Lucifer av fri vilja gjort uppror mot Gud och blivit genomsyrad av ondska, blev människan lurad. Därför blev människans fall annorlunda än Lucifers, och är idag kapabel till både gott och ont. Allt gott i människan har sin källa i Gud. Varje gång vi väljer att vara goda, generösa, givmilda, barmhärtiga, förlåtande o.s.v. så hade vi inte kunnat göra det valet om inte Gud i skapelsen gett oss av sitt ljus. T.o.m. våra goda tankar och goda känslor är ett Guds verk i oss.

Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. /1 Joh 1:5

Jesus är världens ljus. I honom finns inget mörker, ty han är Gud själv. När vi väljer att följa våra onda tankar och avsikter smutsar vi ner våra hjärtan. Vi ser inte alltid det här i oss själva utan behöver Guds ljus för att se klart. Ofta är det så att ju närmare Gud vi kommer, desto tydligare ser vi vårt eget mörker, och känner att vi inte är så goda som vi är skapade att vara.

Jesus vill ge oss av sitt ljus och vill att vi ska se världen genom hans ögon. Ingen människa blir fullkomlig på denna jord. Det står ju skrivet att vi är syndare (Ps 51:7). Men ett liv med Jesus förändrar en människa. Hon kan inte längre bo kvar i mörkret utan söker sig istället mot ljuset och önskar de goda gåvor som kommer från Guds Ande: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning (Gal 5:22-23).

Jesus talade åter till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus." /Joh 8:12

Jesus sätt att möta mörker, har alltid varit genom ljus och godhet, och aldrig genom hat och hämnd. Han besegrade det onda med det goda. Korsfästelsen var det yttersta onda, det mest orättvisa som någonsin hänt i vår värld: Jesus, livets Herre, avrättad med rövare. Men även denna enorma orättvisa och ondska besegrade Jesus inte genom att ge igen med samma mynt, utan genom det högsta goda, sin uppståndelse. Det är menat som uppmuntran till oss, när vi möts av världens ondska, att alltid möta ondska med godhet, och aldrig mörker med mörker.

Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. /Rom 12:21