Kristna betraktelser

Betraktelse – Guds vilja
Jag skall förhärda faraos hjärta och göra många tecken och under i Egyptens land. Farao kommer inte att lyssna på er, men jag skall lägga min hand på Egypten och föra mina härskaror, mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten genom stora straffdomar.
2 Mos 7:3-4


Mose lät Farao veta att om han inte släppte Israels folk så skulle katastrofer drabba Egyptens land. ”Jag skall förhärda faraos hjärta” står det i skriften. Var det Guds vilja att farao skulle förhärdas, och var det genom Guds egen hand? Guds vilja för alla människor är att klippa bojor och kedjor. Men Gud kan tillåta att någon ställs inför en situation där de måste göra ett val. Väljer personen hellre sin egen väg än Guds väg kan det leda till förhärdelse. Genom Mose mun talade Guds Ande till farao: ”Antingen släpper du folket eller kommer katastrofer drabba dig.” I sitt högmod så lyssnade inte farao på Mose. Istället valde han att förhärda sig. ”Han stängde till sitt hjärta och hörde inte på dem” ( 2 Mos 8:15).

Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde.
/Matt 6:13


I den kända bönen ”Fader vår”, så ber vi att Gud inte ska leda oss i frestelse. Frestar Gud oss? Nej, ”Gud frestar inte någon” (Jak 1:13). Gud ställde farao inför ett val och Gud kan tillåta oss att hamna inför en frestelse. Därför ber vi ”för oss inte i frestelse utan fräls oss från den onde”. Det är den onde som frestar oss att leva orättfärdigt, och vi ber Gud att skydda oss från den onde och leda oss på rätt vägar. Det är Guds vilja för oss att vi inte faller för frestelse, och det är också Guds vilja att vi inte ska förhärda våra hjärtan.

Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.
/Hes 36:26-27


Guds vilja för oss är att vi följer de tio bud som han gett oss genom Mose, och det bud vilket alla andra bud är upphängda på att ”älska Gud över allt annat och vår nästa som oss själv” (Luk 10:27). Miraklet är att trots människans ondska vill Gud ge oss ett Andens hjärta. Det är Anden som ger oss viljan att följa Guds bud, och det är Anden som ger oss ett milt sinnelag. I Guds Ande finns kraften att göra det rätta och övervinna syndens grepp. Farao stängde ute Guds Ande, och förfördes av världens krafter. Vi kan minnas detta så vi inte gör som farao och istället väljer att lyssna på Guds Ande när Han viskar i vårt hjärta.

”He died for me while I was sinning.
Needy and poor and blind
He whispered to assure me...
"I've found thee; thou art Mine"
I never heard a sweeter voice,
it made my aching heart rejoice”


Stycke från låten ”In tenderness” av Citizens & Saints.