Kristna betraktelser

Betraktelse – Kärlekens lag
Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.
/Rom 13:8-10

Hela lagen uppfylls genom kärleken. När vi lever i kärlek till Gud så lever vi inte i lögn, inte i svek, inte i hat, inte i hämndbegär. Vårt hjärta är inställt på tjänande, att leva rättfärdigt, så som Kristus levde, älska varandra inte bara med ord utan också genom gärningar. Att leva i kärlek är alltså inte att endast vända sig bort från det onda, utan också att vända sig till rättfärdigheten. Att inte tjäna, se orättfärdigheter passera utan att rycka in, kan vara lika illa som att själv begå orättfärdighet. Men klarar vi leva helt efter kärleken?

Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig.
/1 Joh 2:1

Kanske kan vi leva mycket goda liv, men kärlekens lag visar på den heliga kärleken, den helt utan fläck eller brist. Vi människor gör saker, tänker eller säger vad vi inte borde. Vi misslyckas i kärlek, men där vi kommer till korta där har vi en frälsare som talar för oss inför Fadern. Därför fullbordas kärlekens lag genom Kristus.

Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld. /1 Kor 3:11-15

På korset drabbades Kristus av straffet för vår ohelighet, för att vi skulle bli heliga och lika honom. Detta är den yttersta kärleken, att besegra det onda med det goda, och det är vi också kallade att göra (Rom 12:21). Hur vi lever våra liv har betydelse både nu och i evigheten. Vi är levande stenar i ett andligt bygge, kyrkan, och varje sten kommer prövas i eld.

Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade.
/Matt 5:6

Salig är den som söker rättfärdigheten hos Gud. Salig är den som går kärlekens väg till korset. På den vägen söker vi helighet och godhet, ger nåd och förlåtelse och Gud hjälper oss. Vi kanske börjar som ”spädbarn i Kristus” (1 Kor 3:1), men en ”tro verksam i kärlek” (Gal 5:6) ska bli allt mer sann, för att vi ska vara som honom och en dag helt förvandlas. Då ska vi aldrig mer "törsta" och aldrig mer "hungra", utan vara fullkomliga i Kristus.

Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.
/1 Kor 13:13