Kristna betraktelser

Betraktelse – Köttet och Anden
Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. /Gal 5:19-23

Människan i sitt brutna förhållande till Gud, lever genom köttets vilja. Paulus nämner ett antal saker som inte hör till Guds Ande, utan som hör till köttet. Köttets vilja är allt som inte stämmer överens med Guds vilja och Andens vilja är allt som följer Gud. Det är inte alltid lätt att veta om något kommer från Anden eller från köttet. Köttets vilja är ofta inlindad i ”men han gör så” eller ”jag förtjänar detta” eller ”det ingen vet tar ingen skada av”. Köttet kommer alltid med undanflykter till varför något borde vara rätt och ofta finns skäl som kan tyckas goda, men som leder oss till det orätta.

Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!
/Matt 6:22-23

Den oandliga människan har en slöja för sina ögon och står i sitt eget mörker. Hon kan inte se att köttet i sitt eget hjärta är just det som får henne till att inte vilja följa Gud. Det är köttet som säger: ”Jag är min egen Herre. Jag är god.” Anden däremot ropar: ”Abba Fader (min Fader)!” och ”bara Gud är god!”. Anden gläds i Faderns helighet, Anden längtar efter att följa Gud. Det är Anden som får en människa att glädja sig i lovsånger, psalmer, mässor och gudstjänster. Det är köttet som vill hålla oss borta från platser där Guds Ande är.

Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. /2 Kor 3:16-17

Den som omvänder sig till Gud, i henne börjar Guds Ande ”tala”. Slöjan tas bort från hennes ögon och hon ser plötsligt köttets vilja i ett nytt ljus. Viljan att leva för sig själv, viljan att varken gå Guds vägar eller tjäna Gud blir plötsligt något otänkbart. En ny vilja har kommit som överskuggar den gamla viljan, det är Andens vilja, att komma närmare Gud, att göra det som är rätt i Guds ögon.

Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv.
/Joh 6:63


Köttet är inte till någon nytta, utan endast Guds Ande kan urskilja det verkligt goda och det som inte är från Gud. Anden ger oss inte bara insikt i detta, utan också viljan att strida mot köttet, och slutligen kraften att övervinna.

Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle. Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. /Gal 5:13, 16-17

Anden bär med sig frihet och frid. Köttets vilja binder oss i ogudaktighet och den är ofta förförisk, kan se god ut, men dess yttersta mål är att skilja oss från Gud. Vandra alltså alltid i Andens vilja, med siktet på det högsta goda, att genom tankar och handlingar tjäna Gud och varandra.

”Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.”
/Mark 14:38