Kristna betraktelser

Betraktelse – Livets kyss
Då for Satan in i Judas, som kallades Iskariot och var en av de tolv. Han gick bort och talade med översteprästerna och ledarna för tempelvakten om hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem
/Luk 22:3-4


Förrädaren hade avtalat med dem om ett tecken och sagt: "Den som jag kysser den är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning!" När Judas kom, gick han genast fram till Jesus och sade: "Rabbi", och kysste honom. /Mark 14:44-45

Avtalet mellan översteprästerna och Judas var redan skrivet, men Judas satte sitt namn på kontraktet, signerade det i Satans bläck genom sin kyss. Om den onde skulle kyssa Gud, så var det naturligtvis en dödens kyss. Jesus visste att denna stund skulle komma och han hade berättat om detta för lärjungarna: ”Människosonen kommer att utlämnas i människors händer” (Luk 9:44). Lärjungarna kunde inte förstå hur deras Messias skulle behöva lida döden, det var ju genom honom som det nya riket skulle komma.

En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick till honom och lade sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus, kom hon dit med en alabasterflaska med olja och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon väta hans fötter och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med oljan. (Jesus sade:) ”Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet." Sedan sade han till henne: "Dina synder är förlåtna." /Luk 7:36-38, 47-48

En kvinna i staden visste att hon levde ett liv som inte alls behagade Gud. Ja, när hon blev kallad synderska, så fanns det inget i henne som kunde säga emot. Hos människorna fanns ingen förlåtelse att få, det visste hon, men nu hade det glada budskapet nått henne. En Messias hade kommit, och det fanns nu en förlåtelse som var långt större än någon mänsklig förlåtelse. Inte nog med det, denne Messias, Jesus hade tagit in hos en farisé i närheten. Hon skyndade dit med en dyrbar alabasterflaska i sin hand. När hon väl kom in och hennes ögon fick möta Jesu blick, kunde hon inte hålla tillbaka tårarna. Hon torkade Jesus fötter med sitt hår, smörjde dem med oljan och kysste dem. Stor var kvinnans tacksamhet att hon äntligen kunde bli fri från sitt smutsiga liv och få börja om på nytt. I kärlek litade hon på Frälsaren, på Guds glädjebud om förlåtelse, och Jesus försäkrade henne om att var sant, just det hon längtade efter: ”Dina synder är förlåtna.” Kvinnan kom inte som rättfärdig, utan kom nedböjd, bedrövad över sig själv. Hennes kyss var en ödmjukhetens kyss, och det är en sådan kyss som ger rättfärdighet.

Vidare sade han (Jesus): ”En man hade två söner. Den yngre sade till sin far: Far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt, kom en svår hungersnöd över det landet, och han började lida nöd. Då kom han till besinning och sade: Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom: Min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen.” /Luk 15:11-14, 17-20, 24

Där korset var dödens kyss till Jesus, så var uppståndelsen livets kyss till mänskligheten. Gud Fadern omfamnar och kysser oss. Livets kyss, är den dyraste kyss, för den kostade Gud en dödens kyss. Låt oss bära med oss detta, och låta oss sprida det enkla och glada budskapet. Ropa ut från taken: ”Gud har förlåtit människan.” Låt oss omvända oss till Gud och ta emot segerkyssen.

Hälsa varandra med en helig kyss. Frid vare med er alla i Kristus.
/1 Kor 16:20, 1 Pet 5:14