Kristna betraktelser

Betraktelse - Odla
Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. /Ef 4:1-2

Vad som odlas kommer skjuta upp, det är naturens lag. Med mildhet, barmhärtighet och tålamod kommer goda frukter. Ödmjukhet, att inte sätta sig högre än någon annan är en viktig ingrediens i ett meningsfullt liv.

Hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. /1 Pet 3:4

Gud ser till hjärtat, vad rymmer våra hjärtan? Är det hat, vrede, självömkan, eller är det kanske kärlek, barmhärtighet och ödmjukhet? Våra hjärtan kan rymma mycket, både av det onda och det goda. För Gud som är allsmäktig ligger ingenting dolt och allt som odlats i vårt hjärta kommer visa sig nu eller också senare. "Mycket dyrbart i Guds ögon är ett milt hjärta och en stilla ande".

"När någon bjuder dig på bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon av gästerna är mer ansedd än du. När den som har bjudit både dig och honom kommer och säger till dig: Lämna plats åt honom, då måste du skamsen inta den nedersta platsen. Nej, när du är bjuden, gå och sätt dig på den nedersta platsen. När värden kommer skall han då säga till dig: Min vän, sätt dig högre upp. Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd."
/Luk 14:8-11


Det är så det ser ut i Guds rike, den som upphöjer sig själv, ser sig mer värd än andra, den personen ses som liten i Guds rike, men den som är ödmjuk till sinne, som inte har ett stolt hjärta, den är stor i Guds rike (Matt 18:4). Jesus själv lämnade sin tron i himlen, lät sig födas som ett vanligt spädbarn i en enkel familj, för att slutligen ödmjuka sig inför Guds vilja att ge sitt liv på korset. Han är förebilden av hur vi ska vi leva våra liv.

Vi planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. /1 Kor 3:6

Apostlarna planterade och vattnade, talade om Guds rike och Gud gav växten. Vi kan aldrig ge grödan, men vi kan så och vattna i såväl våra egna hjärtan som i andra människors hjärtan. Planterar vi ödmjukhet i vårt hjärta, inför människor, men främst inför Gud då kommer Gud se till att grödan också växer.

Var så till sinnes som Kristus Jesus var. /Fil 2:5

Var lik Kristus, var god, var barmhärtig, förlåt, fria istället för fälla. Odla ett milt och ödmjukt hjärta och begär inte för mycket. Tacka för det goda du fått och var generös med de gåvor du blivit given. Låt inte andra bli skäl för bitterhet utan låt ditt liv bli en lovsång som stiger upp till Gud.

Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.
/Matt 11:29