Kristna betraktelser

Betraktelse – Sanningen
Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla fram Jesus och frågade: "Är du judarnas konung?" Jesus svarade: "Säger du detta av dig själv, eller har andra sagt det om mig?" Pilatus svarade: "Jag är väl inte jude. Ditt eget folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?" Jesus svarade: "Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen." Pilatus sade: "Du är alltså en konung?" Jesus svarade: "Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst." Pilatus sade till honom: "Vad är sanning?" /Joh 18:33-38

Det finns många vägar att ta genom livet. Olika visdomslärare har genom tiderna undervisat om sin speciella väg till sanning. Mohammed pekade på sin lära som det rätta vägen. Buddha, den upplyste, visade på den väg han hade funnit. Idag har vi ateister som menar att sanningens väg går genom vetenskapliga bevis. Pilatus frågar Jesus vad som är sanning, utan att egentligen vilja ha ett svar från honom. Kristus pekade inte på någon specifik ”väg” för att nå sanning, utan på sig själv som sanningen uppenbarad. Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet” (Joh 14:16).

Gud uppmuntrar ärlighet, äkthet, barmhärtighet, medkänsla, ödmjukhet, mildhet, generositet och sann vishet. Allt detta är vad Gud vill se och älskar i en människa. Dessa egenskaper kan vi delvis finna oavsett väg vi väljer i livet, men verklighetens fulla uppenbarelse går genom Kristus, och bara genom Kristus. Detta går inte helt att förklara genom ord, utan blir först klart genom Guds Ande. När Kristus blir verklighet i vårt liv så blir världen aldrig den samma igen. Ingen människa förstår allt, men jag vågar säga att ju bättre vi känner Kristus, desto tydligare bild får vi av verkligheten, naturen, oss själva, varandra och Gud.

Men Sackeus stod där och sade till Herren: "Hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen." Jesus sade till honom: "I dag har frälsning kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat." /Luk 19:8-10


Sackeus var en tullindrivare som vanligt folk kallade för en syndare, en bedragare (Luk 19:7). Det mest spännande med Sackeus är att han lärt känna Jesus och att han blev totalt förändrad genom honom. ”Om jag bedragit någon ska jag betala fyrdubbelt tillbaka”, utbrister Sackeus. Han är mycket väl medveten om att han har bedragit många och att han kommer få göra precis det han lovat. Det är det som är det märkliga att när Kristus blir verklig, då blir plötsligt allting annorlunda.

Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.
/2 Kor 5:17