Kristna betraktelser

Betraktelse – Tålamod
Honom (Jesus) har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. /Rom 3:25-26

Sedan mörker lagt sig över skapelsen har Gud väntat på den dag då allt skulle bli försonat. Människan har i alla tider mördat, stulit, ljugit, bedragit, gjort saker som Gud avskyr (Heb 1:9). Dag efter dag har Gud tittat på sin skapelse och dag efter dag har han haft tålamod och valt att inte gå till doms med allt detta mörker, för vem skulle kunna överleva en sådan dom? När tiden var inne, då steg Gud själv in i skapelsen, föddes som ett oskyldigt spädbarn och försonade världen genom att ta domen på sig själv. Nåderikt och rättfärdigt gjorde Gud slut på mörkrets makt, och försonade alla synder som varit och som skall komma.

Medan han talade kom Judas, en av de tolv, och med honom en folkhop med svärd och påkar ...Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom ... Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. /Matt 26:47, 49, 56

Jesus visste redan från början att han skulle gå en plågsam död till mötes, en död som inte bara var fysiskt plågsam utan också kostade honom enorm själslig smärta, då världens mörker låg tung på honom. Han kände i förväg till att alla, även hans lärjungar skulle överge honom. Trots detta vetande gick han runt och gjorde gott, helade människor och talade om det nya riket. Jesus hade siktet på uppståndelsen och gick lydigt och tålmodigt igenom allt lidande för vår skull.

Vi uppmanar er, bröder: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla. /1 Thess 5:14

Tålamod är verkligen en dygd. Ibland hamnar vi i situationer då saker och ting inte går vår väg och vi blir lätt oroliga eller irriterade. Låt oss då minnas Jesus, att han var tålmodig hela livet i väntan på skriftens fullbordan, och de sista åren gick han tålmodigt igenom de falska anklagelser som regnade över honom från religiösa ledare. Precis som Jesus möts vi i livet av svårigheter och precis som Jesus kommer vi en dag uppstå. Livet är inte slut här min vän. Gud har varit oändligt tålmodig mot oss, och likaså ska vi vara tålmodiga mot andra.

Du har varit mitt stöd ända från moderlivet, du har förlöst mig ur min moders liv, dig gäller alltid mitt lov. /Ps 71:6

Gud har älskat dig sedan den stund han skapade dig i din moders liv och sedan dess har han längtat efter ha gemenskap med dig. Varje dag, varje sekund har han följt dig på din resa genom livet. Han har glatt sig med dig, och gråtit med dig. I tålamod har han stått med en öppen famn, väntat på att du ska vända dig till honom, för att han ska kunna säga till dig: ”Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt” (Luk 15:31).