Kristna betraktelser

Betraktelse – Triumf
Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. /Col 2:15

Världens makter har sedan skapelsen dragit och slitit i människan. Kungar har rests, härskare har kommit, allt för att världen skulle utöva sin vilja över skapelsen. Människan fick inte vara fri, hon skulle vara bunden i världen under dess ok. Men nu har Gud genom ett kors triumferat över andemakterna när han genom sin ende Son satte människan fri från världens bojor.

Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. /Heb 12:2

Låt oss samlas kring korset! Där är vi ett med honom som för oss alla lät sig hängas upp, bli hånad och behandlad som en brottsling, trots att han inte gjort något orätt och inget svek fanns i hans mun (Jes 53:9). Från korset hörs Jesu röst: ”Kom till mig” kom till mitt kors ”alla ni som arbetar och bär på tunga bördor” kom till mig ”så skall jag ge er vila” (Matt 11:28). Friden finns inte att finna i oss själva. Friden finns i honom, som har korsfäst döden med dess gärningar.

Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. /Matt 11:28

Låt oss överlämna hjärtats bekymmer till frälsaren, genom att i tro och tillit lita på att allt ryms i korset. Sorg, hat, lidande, depression, ångest, tomhet, förtvivlan, hopplöshet, häll allt i korsets mitt, där Guds lamm blev slaktat för att vi skulle få frid (Jes 53:5). Frid är ett vetande att du är försonad, tack vare Kristi offer. Med vetandet kommer också frid i kropp och själ. Vetandet är en frukt av överlåtelse, att sätta allt sitt hopp till Kristus för försoning och evigt liv. Världen förlorar sitt grepp om oss när vi överlåter våra bekymmer till Herren, litar på att Jesus inte bara bär dem, utan också kommer visa oss en väg ut ur dem. ”Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa” (Rom 8:28). Mina vänner, detta är ett hopp vi kan lita på!

Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. /Rom 3:25-26

Det var en tid då världens makter hade sitt grepp om mänskligheten, men nu tack vare att Gud ställt fram sin Son som en nådastol (det fullkomliga offret på korset) kan Guds rättfärdighet nu tillräknas människorna. Vi lever i nådens tid, den tid då korset triumferar över döden genom Kristus. Låt oss ta vara vara på den tiden och låt våra hjärtan fröjdas!

Lyssna till sången
från Golgata,
hammarslagen ekar än idag.
En sång om befrielse,
en sång om triumf.
Min skuld är utplånad ondskan avväpnad.

Jesus slet av dödens bojor och band.
Samma kraft är verksam än idag,
en kraft till befrielse,
en kraft till triumf.
Tillsammans med Jesus,
har jag fått nytt liv.


/Från sången ”Spikarnas lovsång” av Niklas Hallman