Kristna betraktelser

Betraktelse – Tvättad
Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla fram Jesus och frågade: ”Är du judarnas konung?” Jesus svarade: ”Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.” Pilatus sade: ”Du är alltså en konung?” Jesus svarade: ”Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.” /joh 18:33-34, 36-37

Pilatus var en hedning som fick budskapet om det nya riket. Jesus berättade att hans rike inte var av den här världen, med andra ord var hans rike himlen och där var han både konung och Gud. Om Pilatus ville tillhöra det riket skulle han lyssna på honom. Men Pilatus ville inte tro ...

Pilatus frågade dem: ”Vad skall jag då göra med Jesus, som kallas Messias?” Alla svarade: ”Korsfäst honom!” Han frågade: ”Vad har han gjort för ont?” Men de skrek ännu högre: ”Korsfäst honom!” Då Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oväsendet bara ökade, tog han vatten och tvättade sina händer i folkets åsyn och sade: ”Jag är oskyldig till denne mans blod. Ni får själva svara för det.” Han utlämnade honom till att korsfästas. /Matt 27:22-24, 26

Pilatus ville frige Jesus (Luk 23:20), men han lät den inre rösten kvävas av ropen från folkhopen och gav judarna vad de begärde. För att visa att han själv var utan skuld tvättade han sina händer inför folket. Kanske gjorde han detta med vetskap om de seder som judarna följde. För judarna var renlighetsritualer väldigt viktiga (Mark 7:3-4) och genom dem försökte judarna vara rena inför Gud.

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: ”Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er.” /Luk 17:20-21

Jesus hade vid många tillfällen berättat för judarna att han kom med Guds rike, men precis som Pilatus ville de inte tro, trots de kraftgärningar som Jesus hade uträttat mitt ibland dem: ”Om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er” (Luk 11:20).

När han hade slutat tala, sade Jesus till Simon: ”Far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst.” Simon svarade: ”Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten.” De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna, så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg det, föll han ner för Jesus och sade: ”Gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa.” /Luk 5:4-8

När Petrus såg Guds rike komma med kraft, så fylldes han av häpnad och gudsfruktan. Plötsligt såg han sig själv i ljuset av Guds rike, vem han var i förhållande till Gud. Petrus var en enkel och god man, en kärleksfull person som i stort levde ett gott liv, men inför Jesus bleknade hans egen rättfärdighet. Han såg bortom tvättade kärl och händer, bortom välmenande ord och gärningar. I honom själv fanns något som inte gjorde honom värdig att stå inför Gud, än mindre tillhöra honom. Han föll ned på knä och utbrast: ”Gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa.” Jesus tittade på Petrus med kärlek. ”Frukta inte!”, sade han (Luk 5:10).

Men Herren sade till fariseen: ”Ni fariseer rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av girighet och ondska. Ni dårar, har inte han som gjorde utsidan också gjort insidan? Ge därför ert inre som gåva, så blir allting rent för er.” /Luk 11:39-41

Pilatus tvättade sig. Fariseerna tvättade sig. Nu kände de sig rena. Petrus däremot förstod att det var bortom hans förmåga tvätta sig ren. Han insåg hur ovärdig han var för Guds rike, och ändå hade Guds rike kommit till honom. Han förstod att han bara tvättad av nåd kunde träda in. Guds rike … evangeliet, kom till Pilatus ... det kom till fariseerna ... och det kom till Petrus.

En av de äldste frågade mig: ”Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?” Jag svarade: ”Min herre, du vet det.” Då sade han till mig: ”Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets (Jesus) blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem. De skall aldrig mer hungra eller törsta.” /Upp 7:13-16