Kristna betraktelser

Betraktelse – Vaka
När han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, sade han till Petrus: ”Kunde ni då inte vaka en kort stund med mig? Håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.” /Matt 26:40-41

Anden vill leda oss på vandring med Gud, men köttet vill dra oss på avvägar. Köttet i oss vill att vi ska flytta fokus från Kristus till världen. Köttet vill vara rik i världen och återhållsam i Kristus. Anden däremot vill vara rik i Kristus och återhållsam i världen. Det finns många glädjeämnen i världen, många fantastiska saker att studera, många upplevelser att vara med om och många intressen att bejaka, men när Kristus inte längre får vara centrum i vårt hjärta så får köttet kraft. Om Kristus får vara centrum så växer Anden i oss, och våra intressen får cirkulera kring Kristus, istället för att Kristus ska cirkulera runt våra intressen.

Det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst. På dig är jag kastad ända från modersskötet, redan i moderlivet var du min Gud.
/Ps 22:10-11


Redan i moderlivet vakade Gud över oss, han ville oss alla. Han talade och vi blev till. ”Varde ljus och det blev ljus” (1 Mos 1:3). Herren gladde sig när vi föddes och nu kallar han oss alla till gemenskap med honom genom Kristus. ”När jag har blivit upphöjd (på korset) från jorden skall jag dra alla till mig” (Joh 12:32).

”Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?”
/Jak 4:5


Guds Ande längtar efter var och en av oss och när Han får bo i oss så vill Han också att vi ska leva med Gud. Han vakar ”avundsjukt” inte för att ta vår glädje ifrån oss, utan för att vår glädje ska bli fullkomlig. Ty om vårt hjärta är i Kristus, då kommer vår skatt också vara i Kristus (Matt 6:21) och då får hjärtat frid. Den helige Ande vill lära oss om allt som hör gudsriket till, Han vill ge oss vishet i Guds ord: ”Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig” (Ps 32:8)

Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom, när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer. Amen säger jag er: Han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem.
/Luk 12:35-37


Se, Herren själv kommer betjäna dem som vakar över sitt hjärtas dörrar. Vi kommer få lägga oss till bords och vi kommer få äta festmåltid tillsammans med Herren. Han kommer låta oss få veta allt, ty ”Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta” (Joh 15:15).

”Stanna här och vaka med mig, vaka och bed, vaka och bed.” - Sång från Taize baserad på Matt 26:38, 41