Kristna betraktelser

Betraktelse – Varför?
"När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födelsen. Hans lärjungar frågade: "Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?" Jesus svarade: "Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta. När jag är i världen, är jag världens ljus." När han hade sagt detta, spottade han på marken, gjorde en deg av saliven och strök den på den blindes ögon och sade till honom: "Gå och tvätta dig i dammen Siloam." - Ordet Siloam betyder "utsänd". - Då gick han dit och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se." /Joh 9:1-7 

Vi har nog alla frågat oss: ”Varför hände detta? Varför råkade jag ut för de här? Hur kan detta vara rättvist? Varför grep inte Gud in? Varför tillåter Gud allt detta lidande?” Dessa frågor är inte helt enkla att svara på. Ur detta frågande har det så kallade teodicéproblemet uppstått: ”Hur kan Gud både vara god och allsmäktig när det finns så mycket lidande?” Det korta svaret på frågorna är att när mänskligheten lämnade Gud, blev det katastrofala konsekvenser. För många tusen år sedan tog människan på något sätt ett beslut att lämna Gud, vilket beskrivs i bibeln som att de första människorna bröt förbundet med Gud genom att äta från det förbjudna trädet (1 Mos 3). Då föddes mörkret i människan, och lidandet blev en konsekvens av av detta mörker.

Samtidigt som vi frågar oss varför Gud låter oss lida, ska vi fråga oss varför Gud lät Jesus lida. Gud glädjer sig inte i människans lidande. Tvärt om, Gud sände sin Son för att sätta människan fri från lidande och mörker, och upprätta ett nytt förbund med människan. Där människans beslut en gång lett till mörker, ledde Guds beslut till att människan återfördes till ljuset. Varför kämpar vi då fortfarande med våra lidanden? Det berättas i bibeln att total frihet från lidande och mörker först blir fysiskt uppenbar, då Gud dömt världen och skapat en ny jord. Då kommer Jesu offers fulla resultat skina som solen. Då kommer total rättvisa skipas.

Låt oss återgå till översta bibelutdraget. Lärjungarna frågar Jesus varför mannen blivit född blind. Jesus ger ett svar som kan tyckas vara lite kryptiskt: "Han föddes blind för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom". Jesus menar inte att mannen lidit av detta i alla dessa år för att han sen skulle bli helad. När Jesus helar mannen, så visar det på Guds härlighet. Här gör Gud något gott av något ont, precis som genom korsfästelsen. Plötsligt blev inte lidandet bara meningslöst lidande, utan det fick ett syfte genom Guds barmhärtighet, att visa på Guds härlighet.

Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. Och han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: "Saul, Saul, varför förföljer du mig?". Han frågade: "Vem är du, Herre?" Rösten svarade: "Jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå upp och gå in i staden, så skall du få veta vad du måste göra." /Apg 9:3-6

(Paulus:) Ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. /1 Kor 15:9-10 


Det är så att Gud kan tillåta mörker, för att en plan som tjänar det högsta goda ska kunna realiseras. Det största beviset för detta är så klart Jesu korsfästelse. Ett annat exempel kan vara Saul från Tarsus, som var en fanatisk farisé som gjorde allt han kunde för att stoppa kristna och få dem satta i fängelse. På vägen till Damaskus uppenbarade sig Jesus för Saul. Han blev omvänd och tog det nya namnet Paulus. Paulus fick en brinnande glöd att tjäna Kristus och betala tillbaka för den skada han förorsakat den kristna församlingen. Därför blev han en mycket hängiven missionär som arbetade hårdare än någon annan för kristenhetens utbredning.

Ibland helar Gud människor fysiskt eller psykiskt. Ibland får vi stå ut med sjukdomar och ohälsa, trots våra böner och en levande tro. Det är en sak som är säker med livet, är att livet för med sig lidande, oavsett om vi är kristna, buddhister, muslimer, ateister eller något annat. Även den mest gudfruktiga människan kan få stå ut med hemska lidanden. Job är ett bra exempel i bibeln. Job var en mycket gudfruktig man, men han drabbades av så väl sjukdom, ekonomisk kris och dödsfall inom familjen (Jobs bok).

Vi vet att lidande är en del av livet, men som kristen vet vi också att lidandet inte kommer vinna den slutgiltiga segern. Kanske får vi här på jorden nåden att bli fullt helade av Jesus, men tiden kommer trots allt ha sin gång med oss. Det är lätt att lidande leder till att vi börjar beskylla Gud, men när vi vet att Gud inte vill att vi ska lida, utan att han istället känner djupt med oss i våra svåra stunder och att han objektivt sett redan har besegrat lidandet i oss, då kan det vara lättare att finna tröst i Gud. Vi ska aldrig tacka Gud för att vi står i en svår situation, utan tacka Gud istället för att han är med dig i den svåra situationen, likt en kärleksfull Fader, för sådan är vår Gud. Gud vill föra oss hem, där döden inte skall finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga (Upp 21:4).