Kristna betraktelser

Uppsatsen / the essay

 

Kristus

i ljuset av den helige Ande

En jämförelse mellan den österländska läran och den kristna tron

 Kan läsas eller nedladdas via denna länk

 
 

Christ

in the light of the Holy Spirit

 A comparison between the eastern teaching and Christianity

Read or download it here