Kristna betraktelser

Betraktelse – Guds nåd förbliver

Alla Herrens vägar är nåd och sanning /Ps 25:10

De flesta av oss har hört att Jesus är vägen, sanningen och livet (Joh 14:6) och det är ju sant. Det finns också en hel del andra ord som beskriver Gud. ”Gud är kärlek” står det i första Johannesbrevet (1 Joh 4:8), kärlek överflödande till mänskligheten genom Guds eget lidande, Guds egen Sons död. Detta lidande tar oss till nästa ord som beskriver Gud, nåd. Guds karaktär är nåd, Gud älskar att förlåta, Gud älskar att visa nåd. Nåden är aldrig långt borta från någon av oss, nej, precis tvärt om, nåden omfamnar oss milt i stunder av fruktan, i sorg eller bedrövelse. Den finns alltid där, tillgänglig för den som bryr sig att lyssna.

Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. /Ps 86:15

Gud är vägen, Gud är sanningen, Gud är livet, Gud är kärleken, Gud är nåden. Sanning, ”Min kropp, mitt blod utgjutet för er”. Vägen, ”Min kropp, mitt blod utgjutet för er. Livet, ”Min kropp, mitt blod utgjutet för er.” Hela Guds väsen, Guds hjärta är nedlagt i den sanning att Gud föddes in i en brusten värld och så som Adam var representant för människans fall, så blev Gud genom Kristus människans representant för upprättelse. ”Ty Gud tillräknade inte människorna deras synder” (2 Kor 5:19).

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. /2 Kor 1:3-4

Vi finner vår tröst i Gud när vi lär känna honom, när vi i vårt hjärta förstår hur dyrbara vi är hos honom. Paulus som gick igenom mängder av olika lidanden fann i varje situation, trots svårigheter att han var djupt älskad av Gud. Guds nåd värmde hans hjärta. Så säger Paulus, att den tröst vi får av Gud, den ska vi också dela med oss av till varandra. Guds nåd är inte bara för dig, nej, Guds nåd är för oss alla utgjuten.

Med evig kärlek har Du älskat mig
Därför låter Du din nåd förbliva över mig
Jag vill jubla i glädje, höja fröjderop
Över honom som är huvudet bland folken
Över honom som är huvudet bland folken

(Text från Jonnie Slotthedens låt ”Med evig kärlek har jag älskat dig”)