Kristna betraktelser

Betraktelse – Följ mig!

Simon Petrus sade till honom: ”… Mitt liv vill jag ge för dig.” Jesus svarade: ”Ditt liv vill du ge för mig? Amen, amen säger jag dig: Tuppen skall inte gala, förrän du tre gånger har förnekat mig.” /Joh 13:36-38

Petrus som älskade Jesus lovade honom sitt liv och trodde att han skulle våga gå i döden för honom. Jesus är snabb med att svara honom hur det egentligen ligger till med den saken. Petrus löfte som verkade så hedersvärt, kunde inte bäras upp av den tro han hade. Petrus skulle förneka Jesus tre gånger (Mark 14:72). Vi kan också hamna i situationer då vi känner att vi har misslyckats, då vår tro inte varit tillräcklig för att följa Guds vilja. Vi har kanske duckat, inte vågat stå upp för Kristus eller helt enkelt gjort vad som inte varit rätt.

För tredje gången frågade han Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: ”Har du mig kär?” och han svarade: ”Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär.” Jesus sade: ”För mina får på bete. Amen, amen säger jag dig: När du var yngre, spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre, skall du sträcka ut dina händer och en annan skall spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill.” Detta sade han för att ge till känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sade han till honom: ”Följ mig!” /Joh 21:17-19

Jesus hade inte lämnat Petrus, trots att Petrus förnekat honom. Istället lät han Petrus lika många gånger som han förnekat Jesus bekänna att han älskade honom och för varje gång föll en tyngd av Petrus skuldror. Detta är kraften i förlåtelsen för oss människor genom Jesu kors. Petrus tro blev förnyad och Jesus profeterade också om hans framtid. Petrus skulle få ett nytt tillfälle att visa att tron bar honom, han skulle lida martyrdöden. Detta bekräftas av kyrkofäderna och beskrivs på 300-talet av historikern Eusebius som att Petrus blev korsfäst upp och ned. Förlåtelsen hade gett Petrus en kraft som inte funnits där tidigare. Den som fått mycket förlåtet älskar mycket (Luk 7:47). 

Vi får precis som Petrus komma till Jesus och på nytt bekänna att vi älskar honom. Vi kan lita på att Jesus ger oss en ny chans att följa i tro. ”Följ mig!” sa Jesus till Petrus. Jesus vill inte att vi ska gå med böjda ryggar för att vi gjort fel, utan att vi ska bekänna felen för honom och på nytt följa honom med hjärta och själ. Just nu vet vi inte på vilka sätt vi ska förhärliga Gud, men när vi följer Jesus kommer vi oundvikligen förhärliga honom och bära mycket frukt. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar” (Joh 15:8).

En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne, kallade han henne till sig och sade till henne: ”Kvinna, du är fri från din sjukdom”, och så lade han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. /Luk 13:10-13

Förlåtelsen sätter oss fria. Vi må vara krokryggiga som denna kvinna, men nu kallar Kristus oss till lärjungar. Kom följ och Jesus rätar våra ryggar. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny (Klag 3:22-23).